Bekræftede oversættelser og legalisering/apostillering af oversættelser

Bekræftede oversættelser og legalisering/apostillering af oversættelser

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, som er underskrevet og stemplet af oversætteren.

Ved sin underskrift og sit stempel bekræfter oversætteren, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af et dokument.

For at have gyldighed over for myndighederne i udlandet er det nødvendigt, at oversættelser fra dansk til fremmede sprog apostilleres, dvs. legaliseres, i Udenrigsministeriets Legaliseringsafdeling.

Hvad angår oversættelser fra fremmede sprog til dansk, som skal brugers over for de danske myndigheder, er det de involverede myndigheder, der i hvert enkelt tilfælde bestemmer, om bekræftede oversættelser skal legaliseres/apostilleres i Udenrigsministeriet.

Den offentlige autorisationsordning for translatører og tolke er ophævet i Danmark ved lov pr. 1. januar 2016.

Der findes således ikke længere ”statsautoriserede translatører og tolke” med en offentlig autorisation.

Det er dog besluttet, at oversættere, som pr. 1. januar 2016 havde en offentlig autorisation og i kraft af den havde betegnelsen ”statsautoriserede translatører og tolke”, overføres automatisk til Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase som ”registrerede oversættere”.

I LINGUA ROMANICA er alle bekræftede oversættelser både fra og til dansk udført af oversættere, som er registreret i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase.

Derfor kan alle vores bekræftede oversættelser – nøjagtigt på samme måde som hidtil – legaliseres/apostilleres direkte i Udenrigsministeriet.

For yderligere informationer vedrørende legalisering/apostillering af oversættelser henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering