Oversættelse

Sprogkombinationer

Vi udfører oversættelser i følgende sprogkombinationer:

  • oversættelse dansk-fransk / oversættelse fransk-dansk
  • oversættelse dansk-rumænsk / oversættelse rumænsk-dansk
  • oversættelse dansk-engelsk / oversættelse engelsk-dansk
  • oversættelse dansk-tysk / oversættelse tysk-dansk.

Arbejdsområder

Vi oversætter alle typer faglige tekster, bl.a. inden for følgende områder:

  • jura: kontrakter, vedtægter, sammenskrevne resumeer, selskabsrapporter, processkrifter, retsafgørelser, ægtepagter, testamenter, attester
  • forsikring: korrespondance, skadeanmeldelser, spørgeskemaer, taksatorrapporter, lægeattester
  • økonomi: handelsbreve, leverings- og salgsbetingelser, udbudsmateriale
  • kommunikation: korrespondance, virksomhedsprofiler, brochurer, hjemmesider.


Vi bestræber os altid på at sætte os ind i vores kunders behov for at kunne levere den rigtige ydelse.

Alle oversættelsesopgaver udføres med omhu og nøjagtighed og behandles strengt fortroligt.