Tolkning

Sprogkombinationer

Vi tilbyder både konsekutiv tolkning og simultantolkning i følgende sprogkombinationer:

  • tolkning dansk-fransk / tolkning fransk-dansk
  • tolkning dansk-rumænsk / tolkning rumænsk-dansk
  • tolkning dansk-tysk / tolkning tysk-dansk

Arbejdsområder

Vi har specialiseret os inden for følgende områder:

  • retstolkning – tolkning ved domstolene i både civile sager og straffesager
  • forretningstolkning – tolkning i virksomheder i forbindelse med virksomhedsbesøg
  • forhandlingstolkning – tolkning i forbindelse med indgåelse eller fortolkning af kontrakter
  • undervisningstolkning – tolkning ved kurser afholdt på dansk eller på et af vores arbejdssprog.

Hvad er professionel tolkning?

Professionel tolkning forudsætter, at tolken behersker de to sprog fuldstændigt og har et indgående kendskab til de to respektive sprogområders kultur og samfundsforhold.

Professionel tolkning forudsætter dog mere end sproglig og faglig indsigt. Det er lige så vigtigt, at tolken kender professionens etiske regler og optræder neutralt og diskret.

Det bærende element for professionel tolkning er – på samme måde som ved professionel oversættelse – nøjagtighed.

En sproglig misforståelse, som skyldes dårlig eller måske slet ingen tolkning under vigtige forhandlinger, kan komme til at koste tid og penge. En unøjagtig oversættelse af en parts- eller vidneforklaring under en retssag kan have indflydelse på en retsafgørelse med vidtrækkende konsekvenser for parterne – og dermed på retssikkerheden.

Alle vores tolkeopgaver udføres med omhu og nøjagtighed og behandles strengt fortroligt.