LINGUA ROMANICA

DAFRRO

Legalisering

 

For at have gyldighed over for myndighederne i udlandet er det nødvendigt, at bekræftede oversættelser fra dansk til fremmede sprog apostilleres i Udenrigsministeriets Legaliseringsafdeling.

 

Tidligere kunne bekræftede oversættelser, der var udført af ”statsautoriserede translatører og tolke”, apostilleres direkte i Udenrigsministeriet.

 

Dette er ikke længere muligt, da den offentlige autorisationsordning for translatører er ophævet i Danmark ved lov. Der findes således ikke længere ”statsautoriserede translatører og tolke” med en offentlig autorisation.

 

Pr. 3. juli 2017 er der indført en ny procedure for apostillering af bekræftede oversættelser. Inden Udenrigsministeriet kan apostillere en bekræftet oversættelse, skal den først legaliseres.

 

Vores bekræftede oversættelser legaliseres i Dansk Erhverv (The Danish Chamber of Commerce), som har certificeret de tidligere ”statsautoriserede translatører og tolke”. Efter legalisering kan Udenrigsministeriet sætte sin apostillepåtegning på oversættelsen, som derefter kan bruges over for de udenlandske myndigheder.

 

Bekræftede oversættelser fra dansk til fransk, som er udført af os, og som skal bruges i Frankrig, legaliseres direkte af Det Franske Konsulat i København. Konsulatet legaliserer direkte oversættelser udført af de tidligere ”statsautoriserede translatører og tolke”.

 

For yderligere informationer vedrørende legalisering og apostillering af oversættelser henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside, menupunktet Legalisering.

 

Alhambravej 16 DK-1826 Frederiksberg C

Telefon: +45 20 12 93 11 mail@linguaromanica.dk www.linguaromanica.dk

DK 11419151