LINGUA ROMANICA

DAFRRO

Tolkning

 

Vi tilbyder både konsekutiv tolkning og simultantolkning i følgende sprogkombinationer:

 

 • tolkning dansk-fransk / tolkning fransk-dansk

 • tolkning dansk-rumænsk / tolkning rumænsk-dansk

 

Vi har specialiseret os inden for følgende områder:

 

 • retstolkning – tolkning ved domstolene

 • forretningstolkning – tolkning i virksomheder i forbindelse med virksomhedsbesøg

 • forhandlingstolkning – tolkning i forbindelse med indgåelse eller fortolkning af kontrakter

 • undervisningstolkning – tolkning ved kurser afholdt på dansk eller på et af vores arbejdssprog.

 

Vi udfører alle tolkeopgaver på højeste professionelle niveau.

 

Professionel tolkning forudsætter, at tolken behersker de to sprog fuldstændigt og har et indgående kendskab til de to respektive sprogområders kultur og samfundsforhold. Professionel tolkning forudsætter dog mere end sproglig og faglig indsigt. Det er lige så vigtigt, at tolken kender professionens etiske regler og optræder neutralt og diskret. Det bærende element i professionel tolkning er nøjagtighed.

 

Alhambravej 16 DK-1826 Frederiksberg C

Telefon: +45 20 12 93 11 mail@linguaromanica.dk www.linguaromanica.dk

DK 11419151